Termohigrometry

Termohigrometr (wilgotnościomierz) - miernik temperatury i wilgotności otoczenia.

Termohigrometry mogą zostać wyposażone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium pomiarowe PCA.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: