temperatury

Rejestratory » temperatury

Rejestratory temperatury - zapis danych w pamięci wewnętrznej miernika. Po przyłączeniu do komputera i uruchomieniu programu odczytuje się informacje zapisane w pamięci rejestratora. Dane można zobrazować w postaci wykresów, arkusza wyników oraz zbioru w formacie tekstowym  lub pdf.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: