Pomiary elektryczne

Innowacyjne przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych Testo wyróżniają się ze względu na automatyczną obsługę, wyznaczając nowe standardy w pomiarach.

Cyfrowe multimetry z automatycznym rozpoznawaniem mierzonego parametru, mierniki cęgowe z unikalnym mechanizmem cable-grab, testery napięcia z równoczesnym pomiarem prądu - nowa era przyrządów pomiarowych od Testo. Więcej informacji o przyrządach do pomiarów wielkości elektrycznych można znaleźć poniżej.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: