wzorcowane

Termohigrometry » wzorcowane

Stacjonarne termohigrometry wyposażone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe (PCA) lub świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium pomiarowe producenta.

Punkty standardowe, w których wykonywane jest wzorcowanie PCA:
10°C 50%RH;
20°C (25, 50, 75)%RH;
30°C 50%RH.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: