Pliki

Dokumenty do ściągnięcia

deklaracje zgodności w formacie PDF: manometry (modele 111, 113, 311) świadectwo jakości zdrowotnej PZH w formacie pdf:
czujki ze stali kwasoodpornej do termometrów serii DT oraz ST

- wzory świadectwa wzorcowania termometrów i termohigrometrów:

przykładowe świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium pomiarowe producenta: termometry DT-1, DT-2, DT-34, DT-34L, ST-80, ST-80L
przykładowe świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium pomiarowe producenta: termohigrometry Termikplus, RHT-15, rejestratory Termioplus

- oprogramowanie do rejestratorów temperatury i wilgotności:

oprogramowanie do rejestratorów Termioplus
plik termioplus-setup.exe należy uruchomić i przeprowadzić instalację
oprogramowanie do rejestratorów Termio-1, Termio-2, Termio-15
plik setup.exe należy uruchomić i przeprowadzić instalację