FAQ

Jak skasować w rejestratorze temperatury migający symbol baterii? (Termio-1, Termio-2, Termio-15)

Migający symbol baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza rejestratora temperatury pojawia się w dwóch sytuacjach:
- gdy w urządzeniu zamontowano nową baterię oraz
- gdy stan naładowania baterii jest niski.
W pierwszym przypadku należy uruchomić aplikację LogSoft, podłączyć rejestrator temperatury do czytnika USB, przejść do zakładki USTAWIENIA i w polu BATERIA kliknąć KASUJ. Migający symbol baterii zostanie usunięty.
W drugim przypadku, należy wymienić baterię na nową oraz skasować migający symbol baterii zgodnie z krokami opisanymi w pierwszym przypadku.

Jakie jest ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności instalacji gazowej?

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa.
Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Zalecany wtedy jest manometr kontrolny o ciśnieniu 0,16 MPa.
Więcej informacji: http://sklep.olczak.biz/?glowna-proba-szczelnosci-instalacji-gazowej,60

Kiedy należy wykonać główną próbę szczelności instalacji gazowej?

W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu oraz wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy - należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
Więcej informacji: http://sklep.olczak.biz/?glowna-proba-szczelnosci-instalacji-gazowej,60