FAQ


Czerwony wkręt w manometrze kontrolnym

Od roku 2022 producent wprowadził do manometrów kontrolnych (do zakresu 1 MPa włącznie) mechaniczne zabezpieczenie na czas transportu - czerwony wkręt umieszczony w tylnej ściance manometru.
UWAGA - przed użyciem manometru należy wkręt całkowicie wykręcić!

Jakie jest ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności instalacji gazowej?

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa.
Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Zalecany wtedy jest manometr kontrolny o ciśnieniu 0,16 MPa.
Więcej informacji: http://sklep.olczak.biz/?glowna-proba-szczelnosci-instalacji-gazowej,60

Data ważności świadectwa wzorcowania manometru do próby

Świadectwa ważności nie mają nadrukowanej daty ważności. Przyrządy pomiarowe zaleca się sprawdzać w regularnych odstępach. Użytkownik powienien sam określić date kolejnego sprawdzenia - zaleca się np. dwa lata od daty zakupu manometru.
Ściągnij plik pdf - kartę przyrządu pomiarowego - Karta przyrządu pomiarowego
W
ypełnij i przechowuj razem ze świadectwem.

Kiedy należy wykonać główną próbę szczelności instalacji gazowej?

W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu oraz wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy - należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
Więcej informacji: http://sklep.olczak.biz/?glowna-proba-szczelnosci-instalacji-gazowej,60


 Jak skasować w rejestratorze temperatury migający symbol baterii? (Termio-1, Termio-2, Termio-15)

Migający symbol baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza rejestratora temperatury pojawia się w dwóch sytuacjach:
- gdy w urządzeniu zamontowano nową baterię oraz
- gdy stan naładowania baterii jest niski.
W pierwszym przypadku należy uruchomić aplikację LogSoft, podłączyć rejestrator temperatury do czytnika USB, przejść do zakładki USTAWIENIA i w polu BATERIA kliknąć KASUJ. Migający symbol baterii zostanie usunięty.
W drugim przypadku, należy wymienić baterię na nową oraz skasować migający symbol baterii zgodnie z krokami opisanymi w pierwszym przypadku. 


Rozwarstwiony słupek cieczy w termometrze laboratoryjnym

Przed pomiarami należy sprawdzić, czy słupek cieczy termometrycznej w kapilarze nie jest rozdzielony.
Jeżeli taki przypadek wystąpił, należy sprawdzić czy termometr posiada zbiornik ekspansyjny w górnym końcu kapilary. W tym przypadku trzymając termometr w pozycji zbiornikiem pomiarowym do dołu, należy ostrożnie podgrzewać zbiornik termometru, aż rozdzielone części cieczy termometrycznej przemieszczą się do zbiornika ekspansyjnego. W zbiorniku ekspansyjnym gaz rozdzielający słupek cieczy, przesunie się nad nią i połączy w całość. Następnie postawić termometr w pozycji pionowej do powolnego schłodzenia cieczy termometrycznej.
Jeżeli termometr nie posiada zbiornika ekspansyjnego, należy schłodzić zbiornik termometru z cieczą termometryczną i wstrząsać rozdzielony słupek poprzez delikatne pukanie zbiornikiem w miękkie podłoże.
Termometry napełnione płynami termometrycznymi powinny być przechowywane w pozycji pionowej.