Termohigrometry

Termohigrometr (wilgotnościomierz) - miernik temperatury i wilgotności otoczenia.

Termohigrometry mogą zostać wyposazone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium pomiarowe PCA.
Punkty standardowe, w których wykonywane jest wzorcowanie:
10°C 50%RH;
20°C (25, 50, 75)%RH;
30°C 50%RH.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: