Pirometry (termometry bezdotykowe)

Pirometr - termometr na podczerwień - bezkontaktowy pomiar temperatury powierzchni.
Pirometry z naszej oferty mogą być opcjonalnie wyposażone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium pomiarowe PCA.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: