temperatury

Rejestratory » temperatury

Rejestratory temperatury - zapis danych w pamięci wewnętrznej miernika. Po przyłączeniu do komputera poprzez adapter podłączony do gniazda USB i uruchomieniu programu odczytuje się informacje zapisane w pamięci rejestratora. Dane można zobrazować w postaci wykresów, arkusza wyników oraz zbioru w formacie tekstowym (csv) pozwalającym na wczytanie do programu EXCEL.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: